Studiebepalingen ALRO Veiligheidsopleidingen

Inschrijving

De inschrijving is strikt persoonlijk en de toezegging van deelname impliceert akkoordverklaring met de Studiebepalingen.
Ook aanmeldingen per e-mail impliceren akkoordverklaring met de Studiebepalingen.

Bevestiging van inschrijving

Elke cursist(e) ontvangt na inschrijving een bevestiging. Bij een mondelinge cursus staan op deze bevestiging alle gegevens zoals cursustype, aanvang van de cursus, lestijden en het lesadres.

Cursusregels

Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die de opleider in het algemeen heeft genomen.
Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan deze en of volgende lessen worden geweigerd.
Gedurende de lessen is het niet toegestaan om te roken (behoudens in de pauze)
Mobiele telefoons dienen te worden uitgeschakeld.

Cursusgeld

De cursist(e) verbindt zich bij inschrijving, tot betaling van het gehele cursusgeld, vóór aanvang van de cursus, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk de lessen worden gevolgd.

Korting veiligheidspakket ALRO

Indien de klant zijn blusmiddelen laat keuren door ALRO Brandbeveiliging, ontvangt zij hiervoor een korting op de BHV herhalings-/basiscursus.
Wanneer de klant het onderhoud niet meer (jaarlijks) laat uitvoeren, vervalt het recht op deze korting en zal de actuele standaard cursusprijs (of een naheffing van de toegepaste korting) worden gefactureerd.

Annulering/Verschuiving/Naamswijziging

Kosteloos annuleren kan tot 2 weken vóór aanvang van de herhalingscursus BHV.
Bij de basiscursus BHV Algemeen kunt u kosteloos annuleren tot 3 weken voor aanvang van de cursus.
Bij annulering binnen 1 tot 2 weken voor aanvang van de cursus, wordt het volledige cursusgeld doorberekend.

Ziekte of verhindering geeft geen recht op restitutie of ontbinding van de overeenkomst, tenzij er een doktersverklaring kan worden overlegd, dan worden enkel de administratiekosten van € 75,- in rekening gebracht.

Wanneer de cursist(e) de reeds ingeplande cursus op een andere datum zal volgen worden er bovenop het cursusgeld verzetkosten van € 75,- in rekening gebracht.

Annulering door ALRO brandbeveiliging / ALRO opleidingscentrum

Bovengenoemde behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor aanvang van de cursusdag.
De deelnemers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld.
ALRO brandbeveiliging / ALRO opleidingscentrum zal het reeds betaalde cursusgeld restitueren.
Indien mogelijk wordt er een alternatieve datum aangeboden. Wanneer hier gebruik van wordt gemaakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.