Informatie over bedrijfshulpverlening (BHV).

Bedrijven en organisaties doen er alles aan om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te waarborgen. Een veilige werkomgeving voor hun werknemers hoort daarbij. Met een goed georganiseerde bedrijfshulpverlening (BHV) kan er bij eventuele incidenten adequaat worden ingegrepen om iedereen in veiligheid te brengen en schade te beperken. 

Goed werkgeverschap betekent een zorgplicht om serieus werk te maken van BHV. Bovendien moet worden voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet. Uit de praktijk blijkt dat goed opgeleide en getrainde BHV’ers bijdragen aan een snelle hervatting van de activiteiten na – bijvoorbeeld – een brand. 

BHV is gericht op het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en calamiteiten, bestrijding van een beginnende brand, ontruimen, beperken van (neven)schade en het waarschuwen van de hulpverleningsdiensten.
 

Wat zijn bedrijfshulpverleners?

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt - er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV'ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo'n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

P1020766.JPG

 

P1020767.JPG

P1020765.JPG

 

Basisopleiding Bedrijfshulpverlener.

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit 4 modulen:

* Brandbestrijding 
* Ontruiming 
* Niet-spoedeisende Eerste Hulp
* Spoedeisende Eerste Hulp

De BHV basis cursus bestaat altijd uit twee lesdagen van 9.00-17.00 uur. (met één week er tussen).
Op de eerste lesdag wordt de Brandbestrijding & Ontruiming besproken en beoefend in zowel onze inpandige stookruimte als buiten.
Op de tweede lesdag wordt de Niet-spoedeisende Eerste Hulp & Spoedeisende Eerste Hulp (incl. reanimatie en gebruik AED) besproken en beoefend. Deze dag maken wij tevens gebruik van een LOTUS-slachtoffer.
Aan het eind van beide dagen wordt er een toets afgenomen. Indien deze naar behoren wordt afgerond volgt nadien het NIBHV certificaat met pasje incl. verzekering.

Neem contact met ons op voor de beschikbare data.

IMG_6550.JPG

Herhalingscursus Bedrijfshulpverlener.


De BHV herhalingscursus bestaat altijd uit één dag. Wij schrijven u aan wanneer de desbetreffende cursist weer aan de beurt is voor de herhalingscursus met enkele beschikbare data waaruit een keuze gemaakt kan worden.
Tijdens de BHV herhalingscursus worden alle punten opnieuw herhaald en beoefend (voornamelijk praktijk).

Doordat wij verschillende trainingsmaterialen gebruiken, krijgen de BHVers een beter visueel beeld van wat er kan gebeuren. Bijvoorbeeld: Wat er kan gebeuren, wanneer de deuren en ramen niet worden/zijn gesloten bij een brand. 

De kracht van ALRO is om elk jaar een nieuw lesprogramma te maken met elke keer andere oefeningen/inzetten, zodat het ook voor de cursist die al meerdere jaren bij ons komt, interessant blijft.
Ook na de herhalingscursus ontvangt de cursist weer het NIBHV certificaat met pasje incl. verzekering.

Neem contact met ons op voor de beschikbare data.

P1060524.JPGP1060528.JPG

Training met kleine blusmiddelen.

Ons opleidingscentrum is voorzien van speciale trainingsruimtes. in deze ruimtes kunnen we zowel simulatie vuur als "echt vuur" laten zien en de temperatuur laten voelen. (alle ruimtes zijn voorzien van veiligheidsmiddelen zodat er veilig getraind kan worden. Dit alles gebeurt onder begeleiding van een gediplomeerd docent).

Een stukje training die we ook bij de BHV cursus gebruiken is hitte gewenning. Tijdens deze training ervaren de (BHV) cursisten de temperaturen die vrij komen bij brand. Buiten voelen de cursisten de straling van vuur wel, maar binnen blijft de temperatuur hangen bij het plafond. Door deze training te geven leren de cursisten hoe ze zich voort moeten bewegen bij deze temperaturen. 

Sommige bedrijven willen naast de BHVers ook medewerkers hebben die kunnen werken met brandblussers. Voor deze cursisten wordt een training samengesteld. We gaan vooraf overleggen waar ze bij uit kunnen komen bij hun eigen bedrijf. (bijvoorbeeld: alcohol branden bij een apotheek of een stofexplosie bij melkpoeder bedrijven). Hierdoor hebben ze een realistische training en weten ze wat ze wel en niet moeten doen.

Tijdens de training met kleine blusmiddelen wordt eerst een stuk theorie gegeven en daarna worden de praktijktrainingen gehouden. Aan het einde van deze training ontvangt het bedrijf en/of cursist een certificaat.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

P1040445.JPG

P1000832.JPG

image (10).jpeg

P1040112.JPG

P1040534.JPG

Trainingen op uw eigen locatie.

Wij kunnen ook realistische trainingen op uw eigen locatie verzorgen. Al onze materialen kunnen wij op uw eigen terrein plaatsen zodat uw medewerkers buiten kunnen oefenen met "echt" vuur. De verschillende brandhaarden van prullenbak brand tot gasexplosie gebeurd met gecertificeerde oefenmaterialen. 

Voor de gevorderde BHVers kunnen we ook binnen oefeningen uitzetten. Natuurlijk maken we dan geen "echt" vuur binnen, hiervoor gebruiken wij realistische simulatiemiddelen. Bijvoorbeeld rookmachines, reukmiddel van gas of een vuursimulator. Zoals bij al onze trainingen wordt alles vooraf besproken en weet er 1 of 2 personen wanneer wij komen. Een niet aangekondigde oefening is voor een BHVer een mooi leermoment of hij alle kennis in huis heeft. Tijdens deze oefening laten we de cursisten zelf alles doen en nadien wordt er geëvalueerd. De goede actie's  en leermomenten worden dan besproken.

Dankzij het gebruik van LOTUS slachtoffers geven wij tijdens een hulpverleningstraining een beeld aan de BHVers hoe een wond eruit kan zien. Bij deze oefening maken de BHVers gebruik van hun kennis met verbandtechnieken / EHBO materialen.

Neem contact met ons op voor meer informatie. 

P1000792.JPG

mobifit met meterkast.jpg

P1030561.JPG

P1020911.JPG

mobifit met machine motor.jpg

AED / Reanimatie trainingen

Iedere week worden 300 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand.
Wanneer we kijken naar het aantal personen op jaarbasis dan is dit bijna 16000. Een reanimatie cursus is daarom niet onverstandig. 

Reanimatie door omstanders verdubbelt de kans op overleving. ALRO leert de cursist hoe te handelen tijdens een noodsituatie.

Tijdens de cursus wordt het volgende behandeld:

* Slachtoffer benaderen.
* Draaien van buik naar rug.
* Controle op bewustzijn / ademhaling.
* Melding doen naar 112.
* Borstcompressie en beademen op een reanimatie-pop.
* Gebruik van de AED 

Wilt u ook kunnen helpen als het een naaste van u betreft? 

Deze training Reanimatie & AED gebruik duurt ongeveer 3,5 uur geeft u de vaardigheden en daarnaast het zelfvertrouwen om direct te handelen in een noodsituatie.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

 

Verjaardagsfeestje.

Ze zeggen wel eens:  

Jong geleerd is oud gedaan 

 

Om de jeugd kennis te laten maken met de gevaren van brand, geeft ALRO ook trainingen in de vorm van een kinderfeest. 

Tijdens dit verjaardagsfeest van 1,5 à 2 uur wordt er door ALRO op een leuke maar leerzame manier aan kinderen verteld over de gevaren van rook en vuur.

Wij leren ze dan wat ze moeten doen bij:

* Brand.
* Rookontwikkeling.
* Hoe ze zich snel en veilig voortbewegen wanneer er geen lampen zijn of geen zicht is.
* De werking van een brandblusser.
* Het blussen van een "echte" brand.

Aan het einde van de dag krijgen alle kinderen een "diploma" van ALRO met hun naam erop.

 

Veiligheid eerst!

Natuurlijk gebeurt dit allemaal onder begeleiding in veilige trainingsruimtes. 

Het maximaal aantal kinderen tijdens een training met 1 docent is 6. Hiernaast zijn er maximaal 2 volwassen erbij.
Mocht de groep toch groter zijn, dan is dat geen probleem. Er zijn dan namelijk 2 docenten aanwezig.

Dit heeft te maken met de veiligheidsvoorschriften. 

Indien u meer informatie hierover wilt hebben, dan mag u ons altijd mailen / bellen.

 

IMG_4146.JPG

IMG_4170.JPG

IMG_4165.JPG