Onderhoud brandbestrijdingsmiddelen.

Al onze onderhoudsmonteurs zijn REOB gediplomeerd.

Alle brandbestrijdingsmiddelen worden gecontroleerd volgens de geldende NEN-normering. Wij controleren alle merken en soorten, deze moeten wel zijn toegelaten met een goedgekeurd rijkstypekeurnummer.
De blusmiddelen worden ter plekke gecontroleerd in onze rijdende werkplaats/service bussen.

Voordat onze monteur u bezoekt om de controle aan de brandbestrijdingsmiddelen uit te voeren zullen wij u altijd (minimaal) één dag van te voren benaderen om een afspraak te maken.
Doordat wij alles in een route kunnen inplannen berekenen wij nog steeds geen voorijkosten.

Zie hier welke soorten onderhoudsbeurten een brandblusser en haspel nodig hebben volgens de NEN 2559 en NEN-EN 671-3.

P1040272.JPG

Onderhoud droge blusleidingen

Conform het bouwbesluit dienen in gebouwen hoger dan 20 meter één of meerdere droge blusleidingen aanwezig te zijn. Droge blusleidingen zijn stalen buizen, met voedings- en brandslangaansluitingen.
De brandweer kan zodoende met behulp van de pomp van een blusvoertuig de benodigde hoeveelheid water in korte tijd op de betreffende (gewenste) plaats krijgen. Het voordeel is dat er geen slangen in de trappenhal liggen. Hierdoor gaat een ontruiming veel sneller zonder eventuele letsels.

Deze blusleidingen dienen conform de NEN 1594 minimaal 1 x per 12 maanden gecontroleerd te worden op goed functioneren en dienen eenmaal per 5 jaar en na installatie beproefd / afgeperst te worden. 

Jaarlijks onderhoud:

Tijdens de visuele controle van deze stijgleidingen, controlen we op de gangbaarheid van de afsluiters en handwielen, controle op de aanwezigheid van afsluiters / handwielen / blinddeksels / aansluitstukken / gevelkast / pictogrammen. De controle op de bereikbaarheid van de droge blusleiding wordt ook bekeken. Het zou vervelend zijn als ze bij brand niet bereikbaar zijn.

Afpersen blusleiding:

1 x in de 5 jaar worden de droge blusleidingen afgeperst nadat deze geheel met water zijn gevuld. De droge blusleidingen worden onderworpen aan een druk van 2400 kPa gemeten op de hoogte van het maaiveld. Deze druk moet zich zonder bijpompen gedurende 5 minuten handhaven.
Ook zullen de volgende handelingen nog verricht worden:

* Visuele controle van de blusleidingen.
* Controle op de gangbaarheid van de afsluiters en handwielen.
* Controle op de aanwezigheid van afsluiters/ handwielen/ blinddeksels/ aansluitstukken/ gevelkast/ pictogrammen. 
* Controle op de bereikbaarheid van de droge blusleiding.

Nadat de leiding geen gebreken en of lekkages heeft vertoond, zal door ALRO brandbeveiliging een Ri&E lijst met certificaat verstrekt worden.

P1020328.JPGIMG_1728.JPG